Tin tức

GALA DINNER: “AN HƯNG KHÔNG NGỪNG CHUYỂN ĐỘNG”

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Hưng tổ chức Gala Dinner “An Hưng Không ngừng chuyển động” tổng kết hoạt động Công ty tháng 8  Sau một tháng làm việc vất vả, sự phấn đấu làm việc không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi hàng ngày, hàng giờ của toàn thể CBNV …

Read More »