Tin tức

THƯ CHÚC MỪNG NGÀY 08/03/2021

Chị em cán bộ – công nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm An Hưng thân mến, 🌸 🌸 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 hàng năm đã trở thành ngày để chúng ta tôn vinh các bà, các mẹ, các chị, các em gái – những người phụ …

Read More »

TUYỂN GẤP VỊ TRÍ TRỢ LÝ NHÃN ĐI LÀM LUÔN

𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐆𝐀̂́𝐏 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐑𝐈́ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐋𝐘́ 𝐍𝐇𝐀̃𝐍 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟏 Số lương: 𝟎𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Thu nhập hấp dẫn: 𝐓𝐮̛̀ 𝟎𝟗-𝟏𝟐𝐭𝐫 𝐁𝐀̉𝐍 𝐌𝐎̂ 𝐓𝐀̉ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝟏. 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢, 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐮̃ – Đánh giá nhu cầu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. …

Read More »

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KINH DOANH

[𝐓𝐢𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠] 𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐒𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟎3/𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 hấp dẫn 𝟏𝟎𝐭𝐫 – 𝟐5𝐭𝐫) #Trình_dược_viên tại các địa bàn cụ thể như sau: 𝟏. Đ𝐢̣𝐚 𝐛𝐚̀𝐧: 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨́𝐚 : 𝟎𝟏 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 ( 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚́, 𝐘𝐞̂𝐧 Đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐓𝐡𝐨̣ 𝐗𝐮𝐚̂𝐧, 𝐒𝐚̂̀𝐦 …

Read More »

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021

✨ CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021 ✨ ️🎊 Mai vàng nở rộ mừng năm mới Đào hồng khoe sắc đón xuân sang Yêu thương trao trọn xin kính chúc An lành sung túc vạn điều may ️🎊 Một năm 2020 đi qua với nhiều thách thức cam go, …

Read More »

THƯ NGỎ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH GIO GROUP CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG Kính gửi: Toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên Tập đoàn GIO Group Cơn bão số 8 và số 9 vừa qua đã càn quét, làm thiệt hại nặng nề về người …

Read More »

𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆

𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑫𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑽𝑰𝑬̂𝑵/ Đ𝑨̣𝑰 𝑫𝑰𝑬̣̂𝑵 𝑲𝑰𝑵𝑯 𝑫𝑶𝑨𝑵𝑯 Đ𝑰 𝑳𝑨̀𝑴 𝑻𝑯𝑨́𝑵𝑮 10/2020 • 𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐? • 𝐵𝑎𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑎́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑜𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎𝑦 𝑡𝑖̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ …

Read More »

𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 𝑮𝑰𝑨́𝑴 Đ𝑶̂́𝑪 𝑽𝑼̀𝑵𝑮 𝑯𝑬̣̂ 𝑻𝑯𝑶̂́𝑵𝑮 𝑮 𝑺𝑯𝑶𝑷𝑷𝑬 7

𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 𝑮𝑰𝑨́𝑴 Đ𝑶̂́𝑪 𝑽𝑼̀𝑵𝑮 𝑯𝑬̣̂ 𝑻𝑯𝑶̂́𝑵𝑮 𝑮 𝑺𝑯𝑶𝑷𝑷𝑬 7 𝑪𝑨́𝑪𝑯 𝑻𝑯𝑼̛́𝑪 𝑼̛́𝑵𝑮 𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵: • 𝑪𝒂́𝒄𝒉 1: 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒉𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0981110950 • 𝑪𝒂́𝒄𝒉 2: 𝑮𝒖̛̉𝒊 𝑪𝑽 𝒗𝒆̂̀ 𝒆𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝑡ℎ𝑎𝑚𝑣𝑡.𝑐𝑣𝑛𝑠𝑔𝑖𝑜𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝@𝑔𝑚𝑎𝑖𝑙.𝑐𝑜𝑚 (𝑇𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑒̂̀ 𝑔ℎ𝑖 𝑟𝑜̃: 𝑇𝑒̂𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ – 𝐻𝑜̣ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑒̂𝑛) ____________________________________ 1. 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑽𝒖̀𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏 Từ …

Read More »