Kết quả cuộc thi “Đỉnh cao doanh số” và “Về đích doanh số” tháng 7/2015

I- Thư khen ngợi Trình Dược Viên đạt giải cuộc thi “ĐỈNH CAO DOANH SỐ” và “VỀ ĐÍCH DOANH SỐ” tháng 7/2015

giai-3-dinh-cao-doanh-so

II – Danh Sách các Trình Dược Viên đạt giải và giấy khen tặng.

a) Danh sách và giấy khen tặng các TDV đạt giải ĐỈNH CAO DOANH SỐ:

giai-1-dinh-cao-doanh-so
 Giấy khen tặng Trình Dược Viên Nguyễn Thị Hằng đạt giải nhất cuộc thi “ĐỈNH CAO DOANH SỐ” tháng 7/2015

giai-2-ve-dich-doanh-so
Giấy khen tặng Trình Dược Viên Nguyễn Văn Chiến đạt giải nhì cuộc thi “ĐỈNH CAO DOANH SỐ” tháng 7/2015.
Khen-thuong-TDV-xuat-sac-quy-3-Ho-Xuan-Nhat

Giấy khen tặng Trình Dược Viên Hồ Xuân Đạt đạt giải ba cuộc thi “ĐỈNH CAO DOANH SỐ” tháng 7/2015

b) Danh sách và giấy khen tặng các TDV đạt giải VỀ ĐÍCH DOANH SỐ:
giai-1-ve-dich-doanh-so
Giấy khen tặng Trình Dược Viên Nguyễn Thị Sáu đạt giải nhất cuộc thi “VỀ ĐÍCH DOANH SỐ” tháng 7/2015.

Khen-thuong-TDV-xuat-sac-quy-3-Nguyen-Van-Chien
Giấy khen tặng Trình Dược Viên Nguyễn Văn Chiến đạt giải nhi cuộc thi “VỀ ĐÍCH DOANH SỐ” tháng 7/2015.

ve-dich-doanh-so-3
Giấy khen tặng Trình Dược Viên Thân Văn Lung đạt giải ba cuộc thi “VỀ ĐÍCH DOANH SỐ” tháng 7/2015.

Trả lời