Đêm hội An Hưng năm 2013

Đêm hội An Hưng được Công ty Cổ Phần Dược Phẩm An Hưng tổ chức tổng kết năm cũ 2013 và đón chào năm mới 2014 có sự tham gia của ban lãnh đạo Công ty và toàn thể nhân viên trong Công ty.

Banner 3 (1500x1004)300x280

Trả lời