𝐓𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐇𝐈̀𝐍 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝟑𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐂𝐔̉𝐀 𝐌𝐎̂̃𝐈 𝐂𝐁𝐂𝐍𝐕

𝐓𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐇𝐈̀𝐍 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝟑𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐂𝐔̉𝐀 𝐌𝐎̂̃𝐈 𝐂𝐁𝐂𝐍𝐕

🌺 Anh chị em thân mến, chắc hẳn dư âm của buổi sinh nhật 9 tuổi của An Hưng Pharma vẫn còn đọng lại trong mỗi người rất nhiều cảm xúc.

🌺 Cũng trong tiệc sinh nhật Ông Trần Văn Thắng – Tổng giám đốc công ty đã có chia sẻ vô cùng tâm huyết về tầm nhìn trước 31/12/2022 cho mỗi CBCNV ở địa bàn và cả văn phòng. Ban Giám đốc gửi tới ACE tầm nhìn của toàn CBNV với tinh thần đó như sau :

👉 𝐂𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉:
Trong thời gian 18 tháng tới, trước 31/12/2022, chúng ta cùng nhau gia tăng thu nhập của mỗi CBCNV khối Kinh doanh tăng từ 3-5 triệu vnđ/người, Khối Văn phòng tăng ít nhất từ 2-3 triệu vnđ/người, riêng các cấp Quản lý tăng từ 5-10 triệu đồng/người. Đảm bảo rằng NVKD không có ai thu nhập dưới 12 triệu vnđ, Khối Văn phòng không có ai thu nhập dưới 8-9 triệu vnđ.

Để làm được điều đó, rất mong anh chị em Quản lý – là người tiên phong cho mục tiêu phải luôn trong trạng thái tinh thần “5T” tốt nhất.

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟓𝐓 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀:
𝟏. 𝐭𝐡𝐚́𝐢 đ𝐨̣̂ – 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜
𝟐. 𝐓𝐮̛ 𝐝𝐮𝐲 – 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜
𝟑. 𝐓𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩
𝟒.𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂𝐮 – 𝐔𝐲 𝐭𝐢́𝐧
𝟓. 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐯𝐢̀ 𝐦𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮
Để tinh thần “5T” được nhân rộng mạnh mẽ, phần lớn dựa vào sức mạnh lan tỏa tới tất cả đội nhóm của mình từ chính anh chị Quản lý. Bởi chúng ta làm việc hơn tất thảy mong muốn tìm được những NIỀM VUI:
🔹 Chúng ta 𝐕𝐔𝐈 vì cách mọi người đối xử tử tế với nhau
🔹 Chúng ta 𝐕𝐔𝐈 vì làm việc luôn nhận được sự hỗ trợ
🔹 Chúng ta 𝐕𝐔𝐈 vì luôn nhận được sự đào tạo liên tục đầy tính thực tế
🔹 Chúng ta 𝐕𝐔𝐈 vì có thu nhập tốt
🔹 Chúng ta 𝐕𝐔𝐈 vì tạo ra được giá trị đích thực khẳng định bản thân

🎈 Hướng tới sinh nhật 10 năm – dấu mốc cực kỳ quan trọng, với rất nhiều những dự án, kế hoạch lớn đã và đang diễn ra, mỗi một CBNV hãy tự mình vạch ra mục tiêu rõ ràng phát triển bản thân, có sự hài hòa với chiến lược chung của công ty. Đồng hành cùng với anh chị em luôn có sự hỗ trợ, cố vấn từ đồng nghiệp, từ các cấp Quản lý, và đặc biệt từ Tổng giám đốc Trần Văn Thắng.